32778888 -051

طبقه اول

دارای غرفه های تخصصی فاستونی ایرانی و خارجی، پارچه های پیراهنی مردانه ساده و طرح دار، لی و کتان